Reisija meelespea

NB! Et reis sujuks komplikatsioonideta, soovitame tutvuda ka Eesti Välisministeeriumi koduleheküljega – www.vm.ee

REISI AJAGRAAFIKU TEGEMISEL PALUME TUNGIVALT ARVESTADA MOOTORSÕIDUKI JUHI SÕIDU-JA PUHKEAJA KORRALDUSE EESKIRJADEGA

Väljavõte mootorsõiduki juhi sõidu- ja puhkeaja korralduse eeskirjast

§ 6. Sõiduaja kestus
(1) Sõiduaeg kahe ükskõik millise päevase puhkeaja või päevase puhkeaja ja iganädalase puhkeaja vahel ei tohi ületada üheksat tundi. Sõiduaega võib nädala jooksul kaks korda pikendada kümne tunnini. Iganädalase puhkeaja peab juht kasutama kaubaveol mitte hiljem kui kuue- ja sõitjateveol (v.a liiniveod) mitte hiljem kui kaheteistkümnepäevase sõiduaja järel.
(2) Kahe järjestikuse nädala summeeritud sõiduaeg ei tohi ületada 90 tundi.

§ 7. Vaheajad
(1) Pärast nelja ja poole tunnist sõiduaega peab juht tegema vaheaja kestusega vähemalt 45 minutit. Seda vaheaega võib jagada vähemalt 15-minutilisteks vaheaegadeks, mis on jaotatud sõiduajale ja vahetult pärast sõiduaega selliselt, et vaheaegade kestus kokku oleks vähemalt 45 minutit. Vaheaega ei pea kasutama enne puhkeaja algust.
(2) Vaheaegade jooksul ei tohi juht teha mingit muud tööd, kusjuures muu tööna ei arvestata ooteaega ja aega, mida veedetakse liikuvas sõidukis, praamil või rongis.

§ 8. Puhkeaeg
Puhkeaeg on ükskõik milline katkematu vähemalt ühe tunni pikkune ajavahemik, mille jooksul juht võib oma aega vabalt kasutada.

§ 9. Igapäevane puhkeaeg
(1) Iga 24-tunnise ajavahemiku jooksul peab juhil olema vähemalt üheteisttunnine katkematu igapäevane puhkeaeg, mida võib nädalas mitte üle kolme korra lühendada kuni üheksatunniseks katkematuks puhkeajaks tingimusel, et saamata jäänud puhkeaeg võimaldatakse juhile enne järgmise nädala lõppu. Nendel päevadel, kui puhkeaega ei lühendata, võib puhkeaega kasutada ka kahel või kolmel erineval ajal, kusjuures üks neist peab kestma vähemalt kaheksa tundi ning kogu puhkeaega on pikendatud vähemalt kaheteistkümne tunnini.
(2) Kui sõidukil on vähemalt kaks juhti, siis iga 30-tunnise ajavahemiku jooksul peab igal juhil olema vähemalt kaheksatunnine katkematu puhkeaeg.

§ 11. Iganädalane puhkeaeg
Igal nädalal tuleb ühte § 9 tingimustele vastavat puhkeaega pikendada 45-tunniseks katkematuks iganädalaseks puhkeajaks, mida võib lühendada 36 tunnile sõiduki tavalises paiknemiskohas ja 24 tunnile sõiduki kasutamisel mujal. Saamata jäänud puhkeaja asemel peab juhile võimaldama katkematu puhkeaja enne nimetatud nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu.