Nometnes

Udumäe tūrisma saimniecībā var organizēt arī dažādas nometnes

  • jauniešu nometnes
  • bērnu nometnes
  • valodu nometnes
  • pārgājienu nometnes
  • sporta nometnes
  • jauniešu apmaiņas nometnes

mums ir 15 gadu ilga pieredze nometņu organizēšanā,tāpat saimniecei ir nepieciešamā nometnes vadītājas un audzinātājas kvalifikācija.